Fritids

Milstensskolan erbjuder Fritids för alla elever 5-12 år som går på skolan.
Fritidsverksamheten är integrerad i skoldagen.

De pedagoger som eleverna träffar på eftermiddagen finns med i klasserna vissa pass under skoldagen.
Eftersom fritids är elevernas fria tid får dom välja om de vill delta i någon av de organiserade aktiviteterna, tex pyssel, verkstad, skolkör, rörelse i idrottssalen, eller om de vill leka fritt ute eller inne.

Vi har en stor fin skolgård samt tillgång till ett stort skogsområde.
Fritids är öppet mellan 7.00-17.30 alla vardagar. Avvikelser kan ske i samband med lov eller vid andra tillfällen när vi har studiedagar där all personal bör närvara.

FRITIDS UPPDRAG
Fritidsverksamheten ska förena god omsorg med att eleven utvecklar sin:
-Sociala kompetens
-Samarbetsförmåga
-Kreativitet

Fritidsverksamheten ska även:
-Stimulera elevernas lust att lära
-Ge eleverna en stimulerande fritid

Eleverna lär sig även på Fritids-tid, fast på ett annat sätt och delvis andra saker än i skolan.

Kr-F:            08-54475222
Op-F:          08-54475223

Åk 1:        Safiren         08-54471595
Åk 2:       Rubinen      08-7688402   och öppnings och stängningsavdelning
Åk 3:       Diamanten  08-7688493
Åk 4-6:    C-huset       08-7688406

ÖPPNINGAR:
kl. 7.00-8.00    Alla elever är på Rubinen

STÄNGNINGAR:
kl.16.45-17.30  Alla elever är på Rubinen

LOV-VERKSAMHET
På skolloven har Fritids öppet med undantag för några studiedagar och 3-4 veckor mitt på sommaren.
Inför varje lov mailar expeditionen ut en förfrågan om barnens närvaro under ledigheten.
Det underlättar för oss om vi får era svar i tid och att ni hör av er med eventuella ändringar.
Utifrån anmälda elever planerar vi sedan aktiviteter, mat och pedagoger.

Ansvarig för fritids är Helena Heuser. Hon nås på: helena.heuser@pysslingen.se

Ansökan om barnomsorgsplats (fritids) görs på http://www.taby.se/barnochskolval
Om du har frågor kontakta:
Enheten för E-tjänstförvaltning på Täby kommun: 08-5555 99 55
Om du vill säga upp befintlig plats gör du även det på adressen ovan

Om du har frågor kontakta skolans expedition 08-768 84 91 eller Helena Heuser 08-544 715 94
Uppsägningstiden är en månad

Senast uppdaterad: 2015-01-30