Förskoleklass

Förskoleklassen, dit alla barn är välkomna från och med höstterminen det år de fyller sex år, erbjuder en mjuk övergång mellan förskolan och skolan.

Vi på Milstensskolan erbjuder samlad avgiftsfri skoldag mellan kl. 8-14.
Förskoleklassen är en frivillig skolförberedande skolform för sexåringar och lyder under läroplanen
(Lgr11) som är gemensam för grundskolan och skolbarnomsorgen (fritidsverksamheten).

I förskoleklasserna lägger vi tyngdpunkten på det sociala samspelet och rutiner.
Vi ger eleverna mycket tid till lek som är viktig för att stärka vi-känslan i gruppen och självkänslan hos varje individ.

Vi tar tillvara sexåringens nyfikenhet och lust att lära genom temaarbeten.
På ett lekfullt sätt läggs då grunden för fortsatt skolarbete t. ex inom matematik, skriv- och läs-inlärning.

Har ni några frågor så hör gärna av er till:
Lena West, arbetslagsledare F-1
lena.west@pysslingen.se

Båda förskoleklasserna har egna sidor där de visar sin fina verksamhet. Ni hittar dem under fliken ”Klassidor” ovan.

Så här tar vi emot våra blivande förskoleklasselever:

Januari:   Informationsträff för föräldrar 20/1-15 kl.19
Öppet hus 21/1 kl.9-11.30
Skolval 9/1-2/2-15 (www.taby.se/barnochskolval) Har ni önskemål om en kamrat
så maila  lena.west@pysslingen.se

Februari:  Vi skickar ett meddelande att eleven har antagits. Observera att
fritidsplats bekräftas senare under terminen, men alla som önskar får en plats

Mars:        Skolan har träff/samtal med förskolorna

April:         Skolan skickar ut information och klasslistor till hemmet

Maj- Juni: Pedogeogerna i förskoleklasserna besöker de allra flesta förskolor som har
barn som ska börja hos oss till hösten.
Elever och föräldrar bjuds in på ”fikastund” tillsammans med sina blivande
klasskamrater och pedagoger
På barnbytardagen  får eleverna själva träffa klassen och
pedagogerna

Augusti:   Fritidsplats erbjuds fom. 1/8 för de elever som har behov av att börja tidigare än
skolstart 19/8.
Ingen formell inskolning erbjuds men alla föräldrar är välkomna att vara med
den tid eleven behöver.
Inskolningssamtal erbjuds i samband med skolstart

September:  Föräldramöte

Senast uppdaterad: 2014-11-14