Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

I Pysslingen Skolor finns en barn- och elevombudsman som du som vårdnadshavare alltid är välkommen att kontakta för att få information om barns och elevers rättigheter till stöd och hjälp inom området förskola och grundskola.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt förebyggande och främjande med alla elevers hälsa.

 

Här kan du läsa Milstens plan mot kränkande behandling 14-15

Elevhälsoteamet (EHT):
Kerstin Lundberg-Lax:   Samordnare för elevhälsoteamet, specialpedagog/beteendevetare
Anette Bornesand:        Speciallärare, dyslexipedagog
Lena West:                     Specialpedagogisk resurs
Anna Andersson:          Skolsköterska
Inga Elander:                 Skolläkare

Vill du komma i kontakt med någon i elevhälsoteamet, maila eller ring oss:

kerstin.lundberg-lax@pysslingen.se     08-7683185
anette.bornesand@pysslingen.se        08-54471590
lena.west@pysslingen.se                      08-54471593
anna.andersson2@pysslingen.se         08-7688492

 

Här kan du läsa mer om hur den centrala elevhälsan i Pysslingen Skolor arbetar >>

Senast uppdaterad: 2015-01-30