Naturvetenskaplig profil

Skolan arbetar aktivt i alla skolåren för att vidareutveckla elevernas intresse för biologi, fysik, kemi och teknik. Vår skola är den enda grundskola i Lund som är medlem i skolutvecklingsprogrammet NTA – naturvetenskap och teknik för allaNTA drivs i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

no-mmskolanGrundfilosofin i NTA är, liksom i montessoripedagogiken, ett arbetssätt som fokuserar på eleverna och deras frågor och nyfikenhet. Undervisningen är uppbyggd kring olika NTA-teman. Eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik. Dessutom främjas både den språkliga utvecklingen och det individuella ansvarstagandet. På hemsidan http://www.nta.kva.se finns mer information om NTA.

Skolan har återkommande temaveckor med olika naturvetenskapliga inriktningar. Dessa veckor skapar en god sammanhållning bland alla elever på skolan. Temaveckorna avslutas med Öppet Hus för föräldrar och allmänheten.

 

Senast uppdaterad: 2014-09-20