Om oss

Maria Montessori-skolan är en F-9-skola i det mindre formatet med en nära kontakt mellan elever och lärare. Här får eleven arbetsro och inspiration att inhämta nya kunskaper. Eleverna på skolan tränar tidigt på att ta eget ansvar för sitt skolarbete, vilket är en värdefull färdighet vid fortsatta studier. Skolans verksamhet bygger på montessoripedagogiken och har en naturvetenskaplig profil.

Vi gör Lund lite bättre!

Senast uppdaterad: 2014-09-20