Fritids

Innan skoldagen börjar och vid skoldagens slut, erbjuder vi fritidsverksamhet till våra skolbarn i åldrarna 6-12 år. Avgiften för fritidsverksamheten debiteras 12 mån/år för årskurs F-3. För årskurs 4-6 debiteras 9 mån/år, september t.o.m. maj. Även barnen i årskurs 4-6 är välkomna till vårt sommarfritids. Då anmäler man önskemål om sommarlovsfritids och debiteras för anmälda veckor. Det år barnet fyller 13 år får de vara kvar på fritids till sista augusti.

Avgiften regleras av maxtaxe-reformen och följer det kommunala avgiftssystemet.

Fritidhemmet har samma pedagogiska målsättning som skolan och vi följer läroplan för grundskolan Lgr 11. På fritids får barnen tillgång till en kreativ sysselsättning och utrymme för egen lek. Vår målsättning är att erbjuda en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierande och utgår från barnens behov och intressen.

Det ska vara roligt att gå på fritids, där man känner respekt och tar ansvar för varandra.

Aktiviteter på fritids

mmskolan_fritids2

På fritids erbjuder vi flera skapande aktiviteter. Egna förslag från barnen uppmuntras. Det finns möjlighet att dra sig undan för att få lugn och ro. Man kan läsa, rita, lyssna på musik eller skapa. Att bygga med lego, kaplastavar och spela spel av olika slag är inte bara kul man tränar också samarbete, att vänta på sin tur, att konstruera egna byggen och inte minst så ger aktiviteterna utlopp för den egna fantasin. Mycket av tiden tillbringas utomhus.

”Fritidsråd” hålls regelbundet på lite olika sätt. Då har både barn och vuxna möjlighet att påverka och prata om vad som varit bra eller dåligt och vad som kan förbättras på Fritids. Barnen ges oftast möjlighet att själva välja om de vill delta i den styrda verksamheten eller leka fritt. Den egna fria leken är viktig. Där lär man sig lösa problem, prova olika sociala roller, lära sig förstå hur andra tänker samt utveckla den empatiska förmågan. Att gemensamt skapa regler för att leken ska fungera är ett viktigt uttryck för demokrati och allas lika värde. På ”leklotteriet” uppmuntras man att pröva lite andra aktiviteter än vad barnen annars gör. Fritids erbjuder också möjligheten att arbeta med ny teknik som t ex iPads. På ”studden” ger vi barnen hjälp och stöd med sin läxläsning.

Ni når oss på telefon 046-16 30 42

Senast uppdaterad: 2014-09-04