Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

I Pysslingen Skolor finns en barn- och elevombudsman som du som vårdnadshavare alltid är välkommen att kontakta för att få information om barns och elevers rättigheter till stöd och hjälp inom området förskola och grundskola.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt förebyggande och främjande med alla elevers hälsa.

Skolsköterska Linda Liljeblad är anträffbar måndagar och onsdagar, 08:00-16:30 samt fredagar (ojämn vecka) 08:00-16:30. Telefon: 046-16 30 45

Kurator Maria Slivka Flink är anträffbar onsdagar 07:30-16:00, torsdagar 12:00-16:00 och fredagar 07:30-16:00
Telefon: 046-16 30 45

Specialpedagoger Maria Trappe, specialpedagog årskurs F-4 och Katja Laine, specialpedagog årskurs 5-9

Här kan du läsa mer om hur den centrala elevhälsan i Pysslingen Skolor arbetar >>

Senast uppdaterad: 2015-01-20