Meritvärden på MM-skolan vt 14

Läsåret 2013/2014, vt 14 avgångsklass, åk 9 på MM-skolan

Meritvärde vt 14 baserat på 16 betyg (ej moderna språk): 255,95
Meritvärde vt 14 baserat på 17 betyg: 266,43.

*Betyget i ett modernt språk inom ramen för språkvalet får läggas till som ett sjuttonde betyg vid beräkningen av meritvärdet från grundskolan vid urvalet till gymnasieskolan. Detta gäller första gången vid ansökan till gymnasieskolan inför läsåret 2014/15.

**Snittet meritvärde för AcadeMedias skolor vt 13: 227,5. I AcadeMedia ingår drygt 80 grundskolor under varumärkena Vittra och Pysslingen Skolor.

90,5% av MM-skolans elever kom in på sina förstahands val.
38% valde av MM-skolans elever valde SA
33,4% av MM-skolans elever valde olika teoretiska och praktisk/estetiska program.
28,6% av MM-skolans elever valde NA

9,5% av MM-skolans elever har valt att gå på ett gymnasium i annan kommun än Lund.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*