Välkommen till Maria Montessori-skolan

En mindre skola för alla!

Vi är en liten och personlig F-9-skola där alla känner alla. Här får eleven arbetsro och inspiration att inhämta nya kunskaper. Eleverna på skolan tränar tidigt på att ta eget ansvar för sitt skolarbete, vilket är en värdefull färdighet vid fortsatta studier. Skolans verksamhet bygger på montessoripedagogiken och har en naturvetenskaplig profil.

Vi gör Lund lite bättre!

Kontakta oss

Telefon 046-16 30 40

Facebook Maria Montessori-skolans Facebooksida

Rektor Margaretha Eventhén | 070-521 72 54

Här hittar du oss

Nyheter från Maria Montessori-skolan