Ställ ditt barn i kö

Förutom Pysslingen Skolors policy för intagning och köhantering gäller för vår skola förtur för barn från Bellmanskällans montessoriförskola. Detta enligt det tillstånd som skolan har från Skolverket.

Detta innebär att vi tar in elever utifrån principerna:

  1. syskonförtur
  2. förtur för barn från Bellmanskällans montessoriförskola
  3. rak kötid

Från och med intagningen till läsåret 2015/2016 kommer köreglerna att ändras. Detta efter påpekande från Skolinspektionen.

Den förtur som då kommer att gälla är;

1. syskonförtur
2. rak kötid

För att ställa sig i skolans barnkö fyller man i formuläret nedan. 

Under våren det år barnen börjar i förskoleklass (sexårsverksamhet) så påbörjar vi intagningen. Då kontaktar vi dem som står i vår kö och bjuder också in till ett informationsmöte på skolan.