Fritids ”Upp och ner”

IMG_5790

Vi pedagoger som arbetar på fritids vill ge barnen en möjlighet att utvecklas till trygga, självständiga och sociala individer. De ska ha friheten att välja själva, men även bli entusiasmerade till att pröva nya saker som är planerade av en pedagog.

Fritidsdagen
Klockan 07.30 öppnar fritids och då är vi ute. Klockan 08.15 startar skoldagen och barnen blir hämtade av sin mentor vid entrén.
Fritids startar kl 14.00 och fritidsdagen börjar med att barnen blir informerade om eftermiddagens innehåll. Vi går sedan ut för en utevistelse på vår gård.
Mellanmål
Mellanmål serveras kl 14.00 och varierar med allt ifrån nybakat bröd till gröt eller korv med bröd. Efter kl 16.30 serverar vi frukt för de barn som är kvar.
Aktiviteter
Fritids erbjuder pedagogstyrda aktiviteter varje vecka.
Uteaktiviteter på gården – vi har en fantastisk utemiljö och är mycket ute på vår gård. Där leker vi tillsammans, har fem-kamp, tipspromenader eller varför inte en limbo.
Schack – avgiftsbelagd aktivitet. Schackklubben Rockaden kommer hit och lär våra barn schackens hemligheter. Detta är en aktivitet där fritids endast lånar ut lokaler.Aktiviteten är för ettor och uppåt och är avgiftsbelagd. Information ges till nya ettor varje år här på skolan av Schackklubben.
Skapande – barnen får prova på olika material, t ex lera, gips, färg och form.
Utflykter – barnen får ta en härlig promenad till en närliggande park, ibland en park något längre bort. Fritids tar med mellanmål och vi äter ute. Vi går i åldersblandade grupper.
Bad erbjuds till ettor, tvåor och treor och barnen får i regel gå och bada två gånger per termin.
Lovinformation
 
Inför varje lov, studiedag och klämdag ska en närvaroblankett fyllas i. Den ska fyllas i med de tider barnet är i behov av barnomsorg. Det är viktigt för oss att veta hur många barn som ska vara på fritids så att vi kan planera personaltäthet och matinköp.
Vi ber Er även att respektera sista datum för inlämning. Blir det några förändringar meddela oss så snart ni vet. Blir ett barn ledigt med kort varsel under loven, ring oss före kl 9.00 samma dag. Vi ber Er vänligen tänka på detta inför och under lov.

Förutom de fasta aktiviteterna finns spel, byggmaterial och skapande material och vår fantastiska utemiljö att tillgå under hela fritidsdagen.
 
Vi som jobbar på fritids är ett glatt och skojfriskt gäng som trivs bra tillsammans. Detta speglar av sig på barnen och vi har väldigt roligt tillsammans.
 
Vi önskar Er varmt välkomna till fritids!
Senast uppdaterad: 2014-11-24