Specialpedagog

Specialpedagogen och/eller specialläraren är en del av skolans elevhälsa. De kartlägger elevers behov av särskilt stöd, genomför pedagogiska utredningar samt utformar och genomför åtgärdsprogram. Specialpedagogen bistår även den pedagogiska personalen i arbetet med att extra anpassningar och utvecklingen av skolans lärandemiljöer.

Specialpedagog: 

F-1 Theres Sandberg
2-5 Kerstin Janshult

Specialpedagogerna har i första hand fokus på elever i respektive åldersgrupp samt deltar i elevhälsoteamet.
De nås via skolans växel 08 556 345 60.

Senast uppdaterad: 2015-02-12