Skolkurator

Skolkurator är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn erbjuder olika former av samtal med enskilda elever och deras familjer. Vår skolkurator finns på skolan en dag i veckan samt deltar i vårt elevhälsoteam.

Skolkurator: Johan Deutgen (meddelanden till Johan kan skickas via växeln 08 556 345 60)

Senast uppdaterad: 2015-02-09