Välkommen till Karin Boyeskolan

Liten har blivit stor – så kan man sammanfatta Karin Boyeskolan. Varje dag kommer 325 elever till vår skola för att utvecklas och lära sig nya saker. Trots att vi har växt så är det fortfarande många som upplever skolan som ”liten”. Det är härligt tycker vi!

På vår skola strävar personalen efter att eleverna är delaktiga i utformningen av undervisningen och skolans arbetsmiljö. Vi jobbar varje dag aktivt för att öka alla elevers måluppfyllelse. Ökad måluppfyllelse kommer inte av sig självt utan det är hårt arbete som krävs för att nå dit.

Välkommen till oss du med!

43 Rektorsbild Yyyy

Berit & Kalle

Kontakta oss

Telefon 0141-20 85 82 / 076-144 46 70

Facebook Karin Boyeskolans Facebooksida

Rektor Berit Olsson | 076–721 89 72

Här hittar du oss

Så arbetar vi på Karin Boyeskolan med:

Kvalitetsarbete
Barn- och elevhälsa

Nyheter från Karin Boyeskolan