Föräldraforum

På höstterminens första föräldramöte väljs representanter från varje avdelning till föräldraforum.
Rektor inbjuder till föräldraforumet. Mötena är schemalagda för hela terminen, cirka en gång per månad.

Föräldraforumet arbetar med utvecklingsfrågor som berör hela skolan.

Senast uppdaterad: 2014-09-16