Skolsköterska/skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren är en del av skolans elevhälsa. Skolsköterskan erbjuder hälsobesök enligt basprogrammet samt öppen mottagning och vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Skolsköterska: Hanna Van Der Pals, 08-556 369 31 eller hanna.vanderpals@pysslingen.se

Skolsköterskan har mottagning måndag till onsdag kl. 08.00-16.30. Telefontid kl. 08.15-09.00 dessa dagar.

Skolläkare: Katrin Hint, nås via skolsköterskan.

Senast uppdaterad: 2015-01-12