Skolkurator

Skolkurator är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn erbjuder olika former av samtal med enskilda elever och deras familjer.

Skolkurator: Kontaktas via vår skolsköterska eller via Pysslingen Skolors centrala skolkurator på kurator@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2015-01-12