Välkommen till Juringe Skola

Juringe Skola är en grundskola med tillhörande förskola. Vi har cirka 320 barn från 1 – 11 år. Skolan är uppdelad i fyra arbetslag. Loftet, Hagen och Russet arbetar med våra skolbarn från förskoleklass till skolår 5.  Vi erbjuder skolbarnsomsorg för våra elever från förskoleklass till och med skolår 3. Förskolan har cirka 60 barn fördelat på tre grupper.

Kontakta oss

Telefon 08-556 369 30

Facebook Juringe Skolas Facebooksida

Rektor Eva-Lena Ring | 070-549 79 05

Här hittar du oss

Så arbetar vi på Juringe Skola med:

Kvalitetsarbete
Barn- och elevhälsa

Nyheter från Juringe Skola