Om oss

För 2000 år sedan steg land upp ur havet på den plats som idag kallas Färsna i Norrtälje kommun. Under alla dessa år så har marken huvudsakligen använts som skogsmark, åkermark, hagmark eller ängsmark. Men nu har den nya stadsdelen Färsna börjat ta form med hus, gator och trädgårdar.

Sedan augusti 2013 står en helt ny skola och förskola klar i Färsna. På Jordens skola välkomnar vi alla barn och elever mellan 1 och 12 år. För närvarande har vår skola cirka 90 elever fördelade på fyra arbetslag och vår förskola cirka 70 barn fördelade på tre arbetslag med två grupper i varje. Fullt utbyggd kommer hela skolan att ha plats för 300 elever.

Skolan har ett extra fokus på naturorienterande och samhällsorienterande ämnen. Våra elever studerar det som har hänt, händer och kan hända på jorden och berör på så sätt  alla ämnen som finns i läroplanen. Vi arbetar med olika vetenskapliga perspektiv från kvarkar till galaxer och tillbaka igen.

Förskolan har samma inriktning men med ett kortare och enklare perspektiv. Barnen arbetar mycket med natur och kultur och det som finns att studera i deras närmiljö. Vår förskola har ett stort fokus på lärande vilket också den reviderade läroplanen för förskolan kräver.

Jordens skola och förskola det namn vi valt för att betona barnets och elevens förhållande till den mark vi lever på, till den kommun vi lever i, till vårt landskap, vårt land, vår världsdel och vår värld.

Välkomna med er anmälan >>

Senast uppdaterad: 2014-10-30