Karin Lysén

Karin Lysén

Rektor på Jordens Skola

Mobil 0176-208735

E-post karin.lysen@pysslingen.se

Mitt namn är Karin Lysén. Jag är född och uppvuxen vid Öresund men har varit bosatt norr om Stockholm sedan 35 år. Från den 1 mars 2013 arbetar jag på heltid som rektor för Jordens Skola och Förskola i Norrtälje. Mitt uppdrag är att bygga upp en organisation för lärandet i skolan och i förskolan, formulera en klar och tydlig vision och rekrytera och leda riktigt skickliga pedagoger och medarbetare som har lust och förmåga till att uppnå den visionen. Jag är utbildad dramapedagog, montessorilärare samt grundskollärare och har nyligen avslutat min utbildning till rektor på Stockholms Universitet. Som pedagog har jag arbetat genom alla åldrar; förskola, förskolegrupp, lågstadium, mellanstadium och högstadium. Jag har också arbetat som pedagogisk ledare och pedagogisk rådgivare samt utbildat blivande Montessorilärare. Mitt högsta mål som rektor är att skapa en trygg och trivsam skola där alla; elever, lärare och föräldrar, känner sig hemma. Om vi tillsammans kan arbeta med att ständigt utveckla och förbättra vår miljö och vår pedagogik så kommer vi med stolthet kunna hävda att vår skola; Jordens Skola och dess förskola är av högsta kvalitet.

Inlägg från Karin Lysén

Se fler nyheter