Fritids

Fritids orange

På Jordens skolas fritidshem sätter vi omsorgen om den enskilda elevens välbefinnande och utveckling i första hand.

Vi arbetar aktivt med att stärka eleverna i deras självkänsla och sociala kompetens. Detta gör vi genom att uppmuntra eleverna att testa sin egen förmåga att utföra saker med hjälp och vägledning av oss vuxna. Man kan mer än man tror!

Vi lägger även stor vikt vid leken. Där lär vi oss att respektera varandra och vi lär oss förstå och ta hänsyn till att vi tycker olika om saker. I leken tränar eleverna även sin kreativitet och sin fantasi. Ett tillåtande lekklimat bidrar till god självkännedom och kunskapsbefästning.

På Jordens skolas fritidshem har vi nära kontakt med klasslärarna och elevernas vårdnadshavare för att skapa en helhetsbild av individens behov för att nå mångsidig utveckling och lärande.

Senast uppdaterad: 2014-11-27