Förskolan

På Jordens förskola är barnen indelade i tre arbetslag. I röda laget går de yngsta barnen, i det blå laget går de äldsta barnen och där emellan har vi det gula laget.

Vi arbetar med fokus på de olika perspektiven på tillvaron, från det lilla där barnen kan studera maskar i jorden till det stora där man studerar vilka planeter som snurrar i rymden och allt som har hänt, händer och kan hända på jorden däremellan. Till vår hjälp använder vi oss av material från alla pedagogiska världar – det som vi vet fungerar bra.

Jordens skolas pedagogiska idé är att se till att det finns en tydlig progression i allting som erbjuds på förskolan och vidare i skolan för att underlätta för barnens utveckling och lärande i stigande ålder. Vi är noga med att barnen får en möjlighet att leka och arbeta med det som intresserar dem i olika åldrar men vi ska också se till att de, steg för steg, får med sig allt de behöver för att klara sig bra i skolan.

Hos oss tillämpar vi föräldraaktiv inskolning, där en förälder deltar tre dagar, därefter har barnet ett kortare schema ca 2 veckor. Inskolningen är individuellt anpassad och det är ert barn som bestämmer takten.

Att börja i förskolan är för vissa att kliva in i en ny spännande värld, andra har redan erfarenheter av vad det innebär – vi hälsar er alla välkomna till oss på Jordens förskola

Senast uppdaterad: 2015-01-30