Arbeta på Jordens Skola

Rekryteringen av medarbetare påbörjades i mars 2013 och kommer att pågå tills skolan är full med elever och behovet är täckt. Det vi främst söker är pedagoger som verkligen vill arbeta med en något annorlunda organisationsform för skolan.

Vi ser gärna att de som söker tjänst hos oss har någon form av multikompetens. Skolverket kommer att kräva att alla pedagoger har behörighet att undervisa i sina ämnen så därför är det intressant med sökande som har flera strängar på sin lyra. Det är också önskvärt att alla pedagoger vet hur man arbetar med kvalitetssäkring och dokumentation och kan hantera datorer i en Macmiljö. 

Vi söker medarbetare som är entusiastiska och som kan skapa engagemang hos våra barn och elever. Den som kan röra sig i det stora perspektivet med sina kunskaper och som också har en stor omtanke och en varm humor är hjärtligt välkommen att söka någon av våra tjänster som förskollärare, grundskollärare och fritidspedagog. 

För mer information kontakta rektor Karin Lysén.

Senast uppdaterad: 2014-10-30