Ställ ditt barn i kö

Vill du att ditt barn ska gå på Johannes Petri förskola?
Vi har rak köordning enligt Nacka kommuns regler, alltså utifrån det datum man registrerar sin ansökan.Vi tillämpar syskonförtur det vill säga att förtur bereds om man vid antagningstillfället har ett syskon på förskolan. Undantag är i första hand barn med behov av särskilt stöd.  Ställ ditt barn i kö på http://www.nacka.se

Vill du att ditt barn ska gå på Johannes Petri grundskola?
Under skolvalsperiodern i januari gör du ditt val på http://www.nacka.se

Om ditt barn redan går på Johannes Petri skolas förskola har du automatisk förtur till förskoleklass. Vi tillämpar syskonförtur det vill säga att förtur bereds om man vid antagningstillfället har ett syskon på skolan. Under pågående termin gör du en inflytt/bytesansökan på http://www.nacka.se

Eftersom Nacka kommun inte tillhandahåller någon kö för de som inte får plats kan du när som helst anmäla ditt intresse. Denna intressekö används under året när plats uppstår. Det vill säga efter det att våra syskonförturer erbjudits plats.

 

Senast uppdaterad: 2015-01-20