Sjukanmälan

Skola: Förskoleklass – årskurs 6
Vid sjukdom mejla ansvarig mentor.

Årskurs 7 – 9 sjukanmälan görs på adelanet via denna länk med hjälp av ditt personliga inlogg

www3.adelanet.se/pysslingen

Förskola: Ring till respektive avdelning.

Lönnen 072-550 14 05
Linden 070-241 45 29
Björken 072-550 13 71
Eken 070-242 04 16
Boken (femårsgruppen) 070-257 21 97 

Senast uppdaterad: 2015-02-09