Modersmål

Förskolan

Barn med annat modersmål än svenska är de som har en eller båda vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Viktigt att notera att modersmålsstödet inte är undervisning utan ett stöd inom förskolepedagogiken i förskola och förskoleklass. Förskole- och skolpersonalen ska i samråd med barnets vårdnadshavare utforma hur stödet ska ges i förskolan och förskoleklassen.

Grundskolan

Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska som och om eleven aktivt använder språket dagligen, ska eleven få undervisning i det om föräldrarna så  önskar. I vissa flerspråkiga familjer kan barnen ha mer än ett modersmål men elever kan inte läsa flera språk samtidigt och får endast byta språk i början av läsåret.

Modersmålundervisningen skall bedrivas utanför elevens ordinarie schema.

Modersmålsverksamhet ska anordnas endast i de språk som har minst fem elever anmälda i kommunen med undantag för minoritetsspråken. Detsamma gäller för adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska.

Om du vill anmäla dig till modersmålsundervisning, fyll i en anmälningsblankett och lämna in  till expeditionen. 

Modersmål ansöker man inför varje ny termin och uppsägning sker skriftligen till: johannespetri@skola.pysslingen.net

Här kan du läsa mer om modersmål samt hämta blanketter

Modersmål 2014

Anmälningsblankett förskola och förskoleklass

Anmälningsblankett grundskola

Senast uppdaterad: 2014-11-13