Förskola

2015

7 januari Planeringsdag för hela enheten – förskolan stängd
13 januari Informationsmöte Förskoleklass kl 17.30
20 januari Förskolan stänger 16.00
3 februari Personalkonferens – förskolan stänger 16.15
10 februari Föräldraråd kl 18-19.30
11 februari Förskolan stänger 16.00
12 mars Förskolan stänger 16.00
31 mars Personalkonferens – förskolan stänger 16.15
20 april Förskolan stänger 16.00
5 maj Personalkonferens – förskolan stänger 16.15
12 maj Föräldraråd kl 18-19.30
13 maj Planeringsdag för hela enheten – förskolan stängd
19 maj Förskolan stänger 16.00
10 juni Förskolan stänger 16.00

Förskolan stängd vecka 28-31.

2015/2016

14 augusti Förskolan stängd
11 januari Förskolan stängd
4 april Förskolan stängd

Vid behov av omsorg när det är stängt kontakta Lena Bergqvist

Senast uppdaterad: 2015-01-19