Tutorials för personal och elever

På våra lärarmöten jobbar vi ”hands on” med IKT. Som uppföljning gör vi videos som man senare kan förfriska sitt minne med.

Exempel:

Google Apps ”Presentation”

Grundkurs i GarageBand:

Grundkurs i iMovie

Senast uppdaterad: 2015-02-06