Arbetslag förskoleklass- åk 3

Vi arbetar i åldershomogena klasser men blandar oss ofta över klassgränserna i övergripande temaarbeten, vid högtider och storsamlingar. Det är elva klasser i arbetslaget fördelat på två förskoleklasser, tre 1:or, tre 2:or och tre 3:or. Varje klass har en lärare och en fritidskontakt kopplat till sig.

För att stärka grupperna och att barnen ska lära känna varandra inleder vi varje termin med en friluftsinspirerad samarbetsdag i skogen. Eleverna uppmuntras till rörelseglädje genom såväl styrda rastaktiviteter som Dansens dag. Andra återkommande kulturinslag är teatrar, bio, museer och besök på skapande verkstad vid Dieselverkstaden.

Vi är stolta över det täta samarbetet mellan lärare och fritidspersonal som genomsyrar skoldagen för att skapa trygghet och helhet för eleven.

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vårt arbete med IKT genom att använda datorer och iPads som en naturlig del i elevernas vardag. Vi har ett antal MacBooks och iPads att tillgå samt kontrakt med Libers webbaserade läromedel Espresso.

Vår fina skolgård med skogen runt knuten är en stor tillgång i vår undervisning.

Senast uppdaterad: 2014-09-18