Arbetslag estet och musik

Vår dagliga undervisning i estetämnet; bild/slöjd, bedrivs i vårt fantastiskt välutrustade och fina Diamanten. Byggnaden ligger mitt emellan huvudbyggnaden och F-3:an hus.

Musikundervisningen hålls i musiksalen, också den välutrustad, vid matsalen.

Vår gemensamma strävan är att vi vid varje arbetsområde samplanerar och sambedömer. 

Samtliga elever skall nå kunskapskraven utifrån sin egen förmåga samt utifrån sin egen lärstil. Därför har vi kommit fram till att bästa förutsättningen för detta är långa sammanhängande lektioner, 140 minuter/vecka. 

Vi fördelar ämnena bild och slöjd jämnt under terminerna. Ex Slöjd 8 veckor i början och sedan 8 veckor Bild i slutet av terminen. Två klasser har estet på schemat samtidigt då en helklass har bild och två halvklasser har trä- resp. textilslöjd. Samtliga elever från årskurs 3-9 har schemalagd undervisning i ämnena slöjd och bild en gång i veckan. 

Ni är hjärtligt välkomna med frågor hälsar

Lone, Mia, Paula, Karin, Malin och Carina

Vi i arbetslaget Estet/musik är

Lone Hennix- musiklärare
Mia Asplund – musik
Paula Wennerberg – vikarierande bildlärare
Karin Andersson – bild och slöjd
Malin Ringsberg – textilslöjd
Carina Johansson – a-lagsledare samt bild och slöjd

Senast uppdaterad: 2014-09-25