Grundskolan

Skolan är indelad i fem arbetslag, F-3, 4-6, 7-9, Estet och musik samt Fritids.

Vi har en gemensam pedagogisk grundsyn som genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt till varandra och vår omvärld. I vår värdegrund spelar bemötande, respekt och arbetsglädje en avgörande roll.

Senast uppdaterad: 2014-09-18