Förskoleklass

Grupperna har var sitt klassrum där vi vistas under vår planerade verksamhet fram till lunch.  Vi har även flera grupprum som vi använder när vi arbetar i mindre grupper.

Under fritidstid får barnen vistas i alla våra lokaler och välja rum efter aktivitet. Förskoleklasserna har ett eget fritids, men öppnar och stänger tillsammans med fritids årskurs 1-3.

 

 

Senast uppdaterad: 2014-09-19