Årskurs 1-3

På vårt fritidshem vill vi att barnen får en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Vi vill att barnen mår bra, känner sig trygga och har roligt. Vi som arbetar på fritids ser barnen hela dagen eftersom vi är med dem under stora delar av skoldagen samt på alla raster. Idag är ca 210 barn inskrivna på vårt fritids som är uppdelat i tre olika avdelningar:

Merkurius åk 1, Jupiter åk 2 och Saturnus åk 3.
Totalt är vi elva pedagoger som arbetar på fritids år 1-3.
För att kontakta oss på de olika avdelningarna maila eller ring:

Åk 1: merkurius.jp@skola.pysslingen.net, 072-519 75 18
Åk 2: jupiter.jp@skola.pysslingen.net, 08- 747 73 14
Åk 3: saturnus.jp@skola.pysslingen.net, 08- 747 73 15

Fritids
Erbjuds elever i åk 1-3. Vi har öppet mellan kl 6.30-17.30 varje dag samt under alla lov.
Under fritidstid erbjuder vi bland annat

  • Skapande där barnen får arbeta med olika material och tekniker
  • Daglig utevistelse
  • Rörelseaktiviteter såsom bollsporter, lekar och samarbetsövningar 
  • Fri lek 
  • Skogsäventyr
  • Hemkunskap
  • Utflykter till olika platser i barnens närmiljö, främst under skollov.

 

Senast uppdaterad: 2015-02-12