Förskolan

På Johannes Petri förskola går dagsläget drygt 150 barn på 5 block och vi är 29 pedagoger som arbetar här.
Flertalet av förskolans block befinner sig i ett eget hus precis i skogsbrynet. Här flyttade vi in i januari  2013.

Boken, ligger i dagsläget i skolhuset och där går våra äldsta barn.
Björken och Eken, ligger på övre plan i förskolebyggnaden, där går våra mellersta barn.
Linden och Lönnen, som ligger på nedre plan i förskolebyggnaden, går våra yngsta barn.

Blocken arbetar under dagen självständigt och anpassar verksamheten utifrån barnens behov och intressen. Vi samarbetar vid öppningar och stängningar och blandar oss över blocken i övergripande aktiviteter som ute på våra tre gårdar runt om förskolebyggnaden, i skogen, vid storsamlingar och högtider.

Vårt fokus på barnen i allt vi gör har en viktig roll under hela dagen för att skapa trygghet och helhet för både barn och föräldrar. Vi tror på mötet som ett av de viktigaste pedagogiska verktygen.
I vårt arbete väver vi, under lek eller planerad aktivitet, ihop gruppens behov av stimuli i olika ämnen och arbetar då gemensamt men även individuellt.

Förskolan arbetar tematiskt och väljer tema, innehåll och upplägg efter att vi observerat och intervjuat barnen.
Vi strävar hela tiden efter att utveckla vårt arbete mot förskolans läroplan och våra egna verksamhetsmål.
Vi arbetar i vårt internetbaserade verktyg Unikum, där vi delger er föräldrar information om verksamheten, dokumenterar kring ert barns utveckling, förbereder och genomför våra pedagogiska samtal m.m.

Förskolans mat lagas av kockar i enhetens eget kök och levereras till förskolans lokaler där vi äter våra luncher och mellanmål. Maten lagas av råvaror från grunden och till det serveras rikligt med grönsaker.

Öppettider 6.30 – 18

Kontakt
Biträdande rektor förskolan: Helga Wilhelmsson

Lönnen 072-550 14 05
Linden 070-241 45 29
Björken 072-550 13 71
Eken 070-242 04 16
Boken 070-257 21 97

Senast uppdaterad: 2015-01-15