Specialpedagog

Specialpedagogen och/eller specialläraren är en del av skolans elevhälsa. Specialpedagogen bistår även den pedagogiska personalen i arbetet med extra anpassningar och utvecklingen av skolans lärandemiljöer.

Specialpedagog

Kristina Söderman Jönsson 070- 726 99 50 eller kristina.sodermanjonsson@pysslingen.se

 

 

Senast uppdaterad: 2014-12-04