Skolsköterska/skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren är en del av skolans elevhälsa. Skolsköterskan erbjuder hälsobesök enligt basprogrammet samt öppen mottagning och vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Skolsköterskor 

Kristina Hagberg 076-941 04 65 eller kristina.hagberg@pysslingen.se

Cecilia Loman Nilsson 070-735 09 03 eller cecilia.nilsson@pysslingen.se

Skolsköterskorna har öppen mottagning måndag till torsdag kl 9.00-11.

Skolläkare Katrin Hint, nås via någon av skolsköterskorna.

 

Grundskolans basprogram

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och ett hälsosamtal. I årskurs 2 erbjuds eleverna ett kortare besök. Den medicinska insatsen erbjuder också möjlighet till enkla sjukvårdsinsatser samt vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet.

Förskoleklass
Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt, rygg, syn och hörsel.

Årskurs 2
Besök med längd, vikt och ett kort samtal.

Årskurs 4
Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Årskurs 7(8)
Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Synpunkter och klagomål
Verksamhetschefen svara gärna på frågor och lyssnar på positiv och negativ kritik angående skolans medicinska verksamhet.

Här kan du läsa mer om medicinska insatsen under centrala elevhälsan i Pysslingen Skolor >>

 

Senast uppdaterad: 2014-12-04