Skolpsykolog

Skolpsykologen är en del av skolans elevhälsa. Psykologen fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet samt genomför psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och skolsituation.

Skolpsykolog

Vår psykolog heter Malin Bruhn. Kontaktas via expeditionen eller via Pysslingen Skolors centrala skolpsykolog på psykolog@pysslingen.se.

Senast uppdaterad: 2014-12-04