Elevhälsa

För att nå goda resultat är det en förutsättning att eleverna trivs och känner sig trygga. Som en resurs för elever, föräldrar och personal finns den samlade elevhälsan på JP. Rektor Lena Bergqvist är ytterst ansvarig för elevhälsan. Elevhälsan är en sammanslagning av det som i tidigare lagstiftning kallades elevvård och skolhälsovård. De begreppen försvann i och med lagändringen den 1 juni 2011. Då vi har förmånen att följa barnen från 1-16 år, kan vi sätta in stöd i tid och sedan följa eleven under en lång tidsperiod.

Mellan 15 och 20 procent av eleverna har någon form av stöd, t ex anpassningar inom klassens ram; muntliga prov och läxförhör, förenklade texter, minnesträning, andra tekniska hjälpmedel och/eller annat psykologiskt, specialpedagogiskt, medicinskt och socialt stöd.

Mobbning och kränkande behandling
Elevhälsan och trygghetsgruppen driver även arbetet mot mobbning och kränkande behandling på JP. Det är viktigt att du snabbt tar kontakt med skolan om du får veta att ditt eller någon annans barn blir kränkt eller mobbat. Vänta inte! Hellre ett samtal ”för mycket” än ett för lite.

Läs vidare om JP:s arbete mot mobbning och kränkande behandling under rubriken ’Trygghetsarbetet’.

Skolsköterskor
I elevhälsan ingår – förutom rektor, psykolog, kurator och specialpedagog – våra skolsköterskor. Via dem kan ni boka tid till vår skolläkare Katrin Hint som finns på skolan vid några tillfällen varje termin.
Skolsköterskorna arbetar förebyggande och hälsofrämjande och erbjuder vaccinationer enligt gällande vaccinationsprogram som påbörjades på BVC.
I förskoleklass samt åk 2, 4, 6 och 8 har vi hälsosamtal där vi följer upp elevernas hälsa, trivsel i skolan, kost, motion samt kontroll av längd, vikt och rygg.

Koordinator för elevhälsan: Kristina Söderman Jönsson.

Här kan du läsa mer om hur den centrala elevhälsan i Pysslingen Skolor arbetar >>

 

Senast uppdaterad: 2014-12-04