Efter BETT

Nu har vi varit hemma i nästan en vecka efter vårt besök på BETT mässan i London tillsammans med Mac Support. För mig och Uffe var det första gången, men Lena, vår rektor, har varit där flera gånger tidigare. Jag väljer att nämna några av de föreläsningar och workshops vi fick vara delaktiga i eftersom inlägget annars skulle bli för långt.

Beam County Primary School

Som vanligt har jag satt för många mål med vår resa. Min tanke var att få mer tid att prata med lärare och rektor under skolbesöket för att kunna ställa frågor om digitaliseringen, programmering, koppling måluppfyllelse och digitalisering samt hur deras IKT plan är utformad. Dessvärre var bussen försenad i nästan 1 timme så det blev ett väldigt stressat skolbesök. Eleverna satt påklädda och var på väg hem och vi hann inte samtala med några lärare. 

Det var fantastiskt att se skolans kreativa miljö och samtala med deras ”digital leaders”, ett gäng elever som driver den digitala utvecklingen framåt tillsammans med lärarna och skolledning och som finns tillgängliga som support för lärare och elever. Se här vilken fantastisk poster med QRkoder.Före besöket till BETT beslutade vi att skapa ett digital skolråd på JP och de digitala ledarna på Beam var fantastiska och inspirerade oss mycket inför vårt kommande arbete. De digitala ledarna visade hur de arbetar, de var inspirerande, kunniga och otroligt stolta över sina uppdrag. Vilken resurs för lärarna och övriga elever. Eftersom eleverna är födda in i den digitala världen och vi äldre (åtminstone jag) är invandrare har jag insett att de alltid kan mer och lär sig snabbare än mig. Precis som det är viktigt med elevråd, trygghetsgrupp m.m. är det för mig självklart med ett digitalt skolråd. Vilken möjlighet för eleverna att få vara med att driva denna utveckling inom skolan och vilken möjlighet för oss att använda deras kunskap och engagemang. Här visar en ”digital leader” hur man kan skapa diagram i keynote.Simon Breakspear – Rethinking is improving – the possibilities of a new learning.

Simon Breakspear doktorerar i Cambridge kring hur PISA – ofta felaktigt – påverkar politiska beslut i skolan. Han talade om hur skolan bör tänka och agera för att dra kloka slutsatser från kunskapsmätningar, samtidigt som man tar sikte mot ett utvecklat och digitalt lärande. Simon menade på att PISA endast mäter en liten del av lärandet. PISA mäter inte digitalt lärande, kreativitet, idrott, musik, konst… 
Simon inspirerade oss att våga fortsätta vara entreprenöriella i vårt lärande. Vi måste fånga det som är bra.

What is an education worth having? 

Hur kan vi göra skolorna redo för framtiden? Innovation är viktigt. Redan nu letar många arbetsgivare efter personal via t.ex. Linked in. Vi arbetar idag mer i projekt och byter arbetsgivare oftare än på 1900-talet. Då behöver vi lära eleverna att samarbeta, vara innovativa och att kunna dela med sig. ”21st century skills” är nödvändiga.I don’t care what you know. I care of what you can do with what you know!

Vilka kunskaper behöver vi i framtiden? Något som är säkert är att vi är på väg mot en mer digital värld där vi måste ha kunskap om digitala verktyg och ha förmågan att vilja lära mer och leda samhällsutvecklingen. Därför är digitala verktyg och innovation så viktigt i skolan.

Simon sa ”Honnor the past but move into the future. Join the evolution”. 
Vi får inte förändra allt för snabbt. Vi måste värna om det som är bra och bygga vidare på det. Men vi måste förändra och vi måste våga misslyckas.

Tänk dig att någon kliver in på din skola och undrar över era arbetssätt och du kan svara:
”This is what we’ll see in the future. Students working in groups giving eachother feedback. Learning from eachother facing the future”.

Att ändra beteende

Både psykologi och pedagogik intresserar mig mycket. Många arbetsdagar känns det som om jag arbetar mer med psykologi än med pedagogik. Oskar Henrikson inspirerade oss i hur vi kan ändra beteenden. Han är en av grundarna till Habitut, ett psykologiskt gym. 

Hur kan vi utmana oss själva för att göra annorlunda istället för att bara tänka annorlunda? 

I dagens samhälle måste vi kunna förändra oss. Telefonen tog 75 år att nå 50 miljoner användare, Angry birds nådde samma antal användare på 35 dagar. Det går snabbare idag. Pressen är större. Oskar talade om vikten av att belöna ansträngning (beteendet) hellre än egenskapen/smartheten, något som är viktigt för oss lärare att tänka på. Titta gärna på filmen som handlar om positiv återkoppling. 

Ja tack! Mer influenser av psykologi i skolan!

Avslutningsvis

Något av det bästa med resan var Tiden för gemensam reflektion. Eftersom vi spenderade all tid tillsammans, jag, Lena och Uffe, hade vi många samtal om det vi hade upplevt och hur vi kan implementera det på JP. Tid för reflektion är något som vi lärare inte är så bortskämda med men som är så viktig för att utveckling ska ske. Risken är annars att vi gör på samma sätt, om och om igen, istället för att som Simon sa reflektera över det som var bra, förändra och förbättra, våga misslyckas men fortsätt framåt. 

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 64

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 70

Notice: Undefined variable: required_text in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 86

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*