Halvårsreflektion av årets IKT arbete

Nu har jag och Uffe arbetat i en termin tillsammans med att utveckla IKT på Johannes Petri skola. Det var mycket att göra i början av terminen vad gäller inventering och teknisk support och jag hade mycket VAB under november och december vilket påverkade IKT arbetet men vi är mycket nöjda. Vi ser det som en styrka att vi besitter olika kompetenser och vi kompletterar varandra bra. Vi upplever ökad lust bland personalen och många vill och vågar mer. IKT har blivit en mer naturlig del av arbetet och många av dem som jobbar hos oss tar det som en självklarhet att använda digitala arbetssätt. Personalen vill lära sig mer och idéerna är många.

Det vi på JP främst, under vt 2014, har genomfört inom IKT är följande:
Insamling och inventering av alla digitala verktyg.
Utdelning av digitala verktyg och insamling av kontrakt.
Inköp av fler projektorer.
Kick Off: Tipspromenad med QR kod och ”appinspiration”
Presenterat Årshjul IKT 14/15 för personal
Sammanställt en IKT plan.
Skapat en IKT grupp som träffats 1 gång.
Föreläsning ”Schysst på nätet” med Friends.
Fortbildning Google education, copyright och källkritik samt iMovie på lärarmöten.
Skapat testklasser inom Google classroom.
Besökt Skolforum och haft fokus på IKT.
Skapat ”instruktionsfilmer”.
Presenterat Ruben Puenteduras SAMR-modell för personalen.
Skapat film tillsammans med trygghetsgruppen kring den årliga planen.
Arbetat och lyft lärandet i klassrummet.

Till denna termin ska vi:
Åka till BETT mässan i London och återkoppla till personalen.
Fortbilda personalen om användbara appar och program till elever i behov av stöd.
Fortbilda personalen i Podcast och Flipped classroom.
Starta upp ”Anna och Uffes IKT soffa”.
Skypa med de nya elever vi får från grannskolan så att eleverna lär känna varandra.
Avsluta sista lärarmötet med ett ”Teachmeet” där vi inspirerar varandra och delar med oss av våra digitala guldstunder.
Delta på fritidsmöten så att även fritids får den fortbildning som lärarna fått.
Starta upp ett digitalt skolråd där eleverna får vara med och påverka.
Utvärdera 2014/2015 och planera för läsåret 2015/2016 tillsammans med elever och personal.
Utvärdera och revidera IKT plan samt skapa nytt årshjul för läsåret 2015/2016.

Utöver detta har vi såklart arbetat med teknisk support, uppdateringar, lektionsplanering samt följt aktuell litteratur och forskning.

Vad behöver vi göra bättre till denna termin?
Följa upp lärarmötena på arbetslagsmöten 1 gång/månad.
IKT gruppen ska ses 1 gång/månad.
Ta steget ut i klassrummen och hjälpa lärare få in IKT i den pedagogiska planeringen.
Få till en fortbildning i Smartboard om budget tillåter.Notice: Undefined variable: aria_req in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 64

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 70

Notice: Undefined variable: required_text in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 86

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*