Rektorsbrev augusti

Välkomna till ett nytt läsår på Johannes Petri Skola!

Nu har skolan varit igång en vecka och det är härligt att alla barn och elever är tillbaka i skolan efter sommaren. Vi hoppas alla kommer att få ett bra  och lärorikt läsår här hos oss!

Skolgården

Som ni säkert sett är arbetet på skolgården i full gång. Arbetet kommer att ta något längre tid än vad som beräknades från början. Detta beror på att skolgården var lagd på sand och det duger inte som underlag för de arbeten som ska göras. Jag väntar nu på ett datum när allt beräknas vara klart. Det blir toppen när allt är fixat!

Matsalen

Under sommaren har det monterats ljudabsorbenter i vår matsal. Vi hoppas detta ska hjälpa till att minska volymen när många elever vistas där samtidigt.

Föräldramöten

Årets första föräldramöte äger rum torsdagen den 18 september med start i klassrummen kl.17.30 om inte klassens mentor meddelar en tidigare starttid Föräldramötet följs kl.18.30-19.30 av en föreläsning om barns/ungdomars användande av internet och hur det ska hanteras. FRIENDS håller i den föreläsningen. Under vårterminen-15 väljer varje mentor datum för sitt föräldramöte eller klassmöte/ungdomars

Föräldraråd

För att öka kommunikationen, få in föräldrars synpunkter och förslag och ha en konstruktiv dialog mellan skolan och hemmen startar vi nu upp föräldrarådet igen. Det är lämpligt att på föräldramötet välja en representant för klassen som blir länken till föräldrarådet. Datum för föräldraråden är to 2/10, to 11/12, ti 10/2 och ti 12/5 kl.18.00-19.30. Vi träffas i skolans matsal. Maila gärna frågeställningar till mig senast en vecka före varje möte. Dagordning kommer att skapas till varje möte.

Ledighet för elever

När elev ska vara ledig måste ni fylla i en ledighetsblankett och lämna till elevens mentor. Vi beviljar ingen ledighet under perioden för Nationella prov. De ligger under vårterminen-15. Det är åk 3, 6 och 9 som genomför proven. Samtliga datum för proven finns på Skolverkets hemsida http://www.skolverket.se

Stängningsdagar mm

På skolans hemsida hittar ni läsårsdata med information om planeringsdagar, stängningar mm. När verksamheten är helt stängd kan vi ordna jouröppet med vikarier i samarbete med någon annan av Pysslingens enheter. Detta innebär att vi ibland har jouröppet på JP men att det även kan bli på en av våra andra enheter. Vid behov av omsorg när verksamheten är stängd skickar ni ett mail till mig med de tider ni behöver omsorg. Detta gäller de elever som är inskrivna på fritids och på fritidsklubben.

Har ni frågor, funderingar eller synpunkter på verksamheten så ser jag gärna att ni hör av er till mig. Ni når mig på nedanstående kontaktuppgifter.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*