Välkommen till Hamnskolan

TRYGGHET – KUNSKAP – SKAPANDE
En liten skola i den stora staden där vi möts i en händelserik vardag, präglad av nyfikenhet, meningsfullhet och trygghet. En skola som skapar tilltro till den egna förmågan.

Hamnskolan har kapacitet att ta emot 100 förskolebarn på sammanlagt 5 avdelningar. Förskolebarnen har förtur till skolan som sträcker sig upp till åk 6, där vi har en klass av varje. Fritidshemmet och fritidsklubben verkar också i skolans lokaler med schemalagda aktiviteter för att stimulera elevernas önskemål och intressen.
I förskolan använder vi Funktionell Kvalitet som ett levande verktyg för att säkerställa i vilken mån vår förskola lever upp till läroplanens mål, lokalerna är noggrant planerade för att möta barnens intressen, fantasi och lekglädje.

Förskolan Skutan har en innergård på Färgargårdstorget 46, även en lekpark bakom förskolan som heter Barnängsparken. Förskolan Skatan har en egen gård med staket och grind och även hela Blecktornsparken att använda för utomhusvistelse.
Skolan använder Blecktornsparken på raster och under fritidstid – en fin tillgång tycker vi.

I skolan har vi tre pedagoger i förskoleklassen, i åk 1-6 har varje klass sin mentor och en fritidskontakt kopplad till klassen. Lärare har ämnesbehörighet i sina ämnen. Idrotten bedrivs i Skanstullhallen och vi har en heltidsanställd ateljélärare som undervisar i trä- och syslöjd samt bild och form. Ateljén används även under fritidstid.

Maten för hela verksamheten tillagas omsorgsfullt, varierat och näringsriktigt i köket på Hamnskolan. Varje dag serveras ett vegetariskt alternativ, så även alternativ inom köttgrupperna fläsk, nöt och kyckling. Salladsbuffén har ett brett utbud med många spännande saker att smaka på varje dag. Mjölken är alltid ekologisk och i största möjliga mån inhandlas svenska eller närproducerade matvaror.

Vi ser det som en stor fördel att kunna stanna kvar i vår verksamhet i 11 år, barnen och eleverna får en fin start i sin kunskapsutveckling, känner sig trygga och skapar goda sociala relationer för framtiden.

Välkomna till oss!

Bilder från verksamheten

Bilder från verksamheten

Kontakta oss

Telefon 08-556 09 630

Sjukanmälan 08-556 09 635

E-post hamnskolan@pysslingen.se

Facebook Hamnskolans Facebooksida

Rektor Catrin Freidenvall | 070-54 86 786

Här hittar du oss

Så arbetar vi på Hamnskolan med:

Kvalitetsarbete
Elevhälsa

Nyheter från Hamnskolan