Välkommen till Hagabergskolan

-den lilla skolan med den stora ambitionen.

Vi har en vision om ett lärande i världsklass och menar att vårt uppdrag är att våra elever skall lära sig så mycket som möjligt och må bra under tiden. Vi har bestämt oss för att anstränga oss till det yttersta för att lyckas i det uppdraget. Det är vad vi menar med lärande i världsklass.

Vi påstår att elevernas framgång är vårt ansvar och tror att för att lyckas på riktigt så behövs väldigt ofta både och. Både ramar och kramar, både lek och allvar, både kreativitet och färdighetsträning, både lust och krav etc. Vi menar att skolans uppdrag är komplext och därför inte kan beskrivas med enkla slagkraftiga slogans eller headlines. Vi tror att vi bäst beskriver vår skola med just både och, Inte antingen eller.

Kontakta oss

Telefon 021-314470

Sjukanmälan 021-314470

Facebook Hagabergskolans Facebooksida

Rektor Henrik Lövstedt | 021-314475

Här hittar du oss

Så arbetar vi på Hagabergskolan med:

Kvalitetsarbete
Barn- och elevhälsa
Skolmat

Nyheter från Hagabergskolan