Våra Garantier

Little Boy Lying in Grass --- Image by © Royalty-Free/Corbis

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande garanti
Pysslingen Förskolor är en garant för alla våra förskolors långsiktiga trygghet och utveckling.

Kvalitetsgarantin
Vårt gemensamma kvalitetsledningssystem, Förskolemodellen, garanterar att vi kvalitetsäkrar vårt uppdrag.

Utbildningsgarantin*
Alla som börjar hos oss garanteras att få gå färdigt sin utbildning.

Trygghetsgarantin
Ett ständigt fokus på barnhälsa av högsta kvalitet garanterar att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för att lyckas skapa en trygg miljö för alla barn.

Öppenhetsgarantin
Vi redovisar våra kvalitetsresultat offentligt, vi har meddelarskydd för medarbetare, fackliga samverkansavtal samt kollektivavtal. Vi genomför också extern revision.

*Om nedläggning mot förmodan sker på någon förskola erbjuds berörda barn plats på närliggande förskola förutsatt att det finns en förskola i samma kommun.

Senast uppdaterad: 2017-02-14