Föräldrasamverkan

I Pysslingen får du som kund tillgång ett smidigt och säkert verktyg på webben vid namn Unikum. Detta verktyg gör det lätt för pedagoger och föräldrar att samarbeta kring mål, planer och dokumentation.

Vad är Unikum?
Unikum är ett modernt och smidigt webbverktyg som ger förutsättningar att se och samarbeta kring barnens och förskolans utveckling och lärande. Alla barn i Pysslingen Förskolor har ett konto i Unikum.

Varför använder vi Unikum?
Genom Unikum blir barnets och gruppens utveckling synlig i bild, film, dokumentation och reflektioner. Föräldrar kan ta del av vad som sker i förskolan, och fånga upp barnens tankar och reflektioner hemma. Pedagogerna får också underlag för reflektion, analys, uppföljning och utvärdering som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete

Hur använder vi Unikum?
Pedagoger dokumenterar gruppens och barnens utveckling, direkt från lärplatta eller dator. Allt kopplas enkelt till läroplan och mål. Reflektioner och utvärderingar finns samlade så att alla kan se.

Senast uppdaterad: 2014-09-26