Varför skall jag/vi välja en Pysslingförskola?

bild3Pysslingen Förskolor har över 25-års erfarenhet av att driva förskola med fullt fokus på barnens bästa. En av våra viktigaste framgångsfaktor idag och i framtiden är kompetenta, engagerade och utvecklingsinriktade ledare och medarbetare. Styrkan med Pysslingen Förskolor är att förena det lokala perspektivet ute på de olika förskolorna med fördelarna av att vara en del av ett stort framgångsrikt företag.

Pysslingen har en mångfald av olika pedagogiker, besök respektive förskola webbplats för  att se vad som gäller hos respektive förskola. Varje förskola har en närvarande lösningsfokuserad, stolt ledare som gör skillnad och berör. Tillsammans med sina medarbetare utformar ledaren den dagliga verksamheten.
De flesta förskolor har en egen kock som tillagar maten från grunden och strävar efter att tillaga ekologiskt.
Vi har också påbörjat ett arbete med att ha giftfria förskolor i både våra inne- och utemiljöer, detta är inget lagkrav ännu för Sveriges förskolor men vi ser detta som mycket viktigt och vill gärna vara föregångare.

Genom att tänka nytt och genom att utmana vill vi bidra till samhällsnyttan.

Ett tydligt bevis på att vi lyckats är de höga resultaten vi årligen får i våra kund- och medarbetarundersökningar. Det syns också tydligt i många kommuners egna kundundersökningar.
Senaste undersökningarna hade följande resultat:

Kundundersökning
(Antal svar: 5 040 st)
NKI – Nöjd Kund Index 80%
Rekommendationsgrad 88 %
Trivselgrad 94%
Undervisning 84%
Lärande 85%

Medarbetarundersökning
(Antal svar : 1 153 st)
NMI – Nöjd Medarbetar Index 80%
LedarIndex 80%
Engagemang 81%
Attraktivitet 80%

Gå gärna in på respektive förskolas meny kvalitetsarbete för att se vilka frågor som ställt samt vilket resultat den enskilda förskolan har.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2014-09-21