Vad skall jag/vi tänka på vid val av förskola?

Det första mötet med förskolan säger mycket, den magkänsla man får när man kommer in på förskolegården eller in i själva förskolan. Därför är det viktigt att ta sig tid att besöka flera förskolor och bilda sig sin egen uppfattning om vad som är bra för just mitt barn. Det är viktigt att titta på hur pedagogerna på förskolan möter barnen och hur barnen bemöter varandra. Att prata med andra föräldrar, läsa på olika hemsidor och titta på tex kundenkäter ger ytterligare en bild.

Kontakta förskolan och be att få komma på ett besök där du får möjlighet att prata med både chef och pedagoger . Passa på att också gå runt och titta både ute och inne.

Att på Pysslingen Förskolor lägger vi stort fokus på lek, omsorg och lärande som bygger en helhet och det kallar vi för omsorgsfullt lärande.

Hur kommer ni att föra dialog med mig som vårdnadshavare om hur ni skapar de mest utvecklande förutsättningarna för just mitt barn, så att förskoletiden blir den tryggaste, roligaste och mest utvecklande.

Besök olika förskolor. Samtala med pedagoger och chef och ställ de frågor som du är intresserad av att få svar på och som utgår från dina/era behov och önskemål

Senast uppdaterad: 2014-09-19