Vad betyder omsorgsfullt lärande i Pysslingen Förskolor?

I en omsorgsfull och trygg miljö kan lärande och utveckling skapas. Där använder kunniga pedagoger vardagens händelser och tydliggör för barn och barngrupp det lärande som sker samt utmanar till nya insikter. Det innebär ett medvetet lärande i vardagens återkommande situationer/aktiviteter.

I Förskolans läroplan finns 6 olika områden som förskolan specifikt skall lysa på;
Värdegrund
Matematik
Skapande
Naturvetenskap & teknik
Språk & kommunikation
Lek

 

 

Senast uppdaterad: 2014-09-25