Barn och Elevhälsa

Det råder nolltolerans mot kränkningar i förskolan. Alla barn har rätt att vistas i en förskolemiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Arbetet mot kränkande behandling är en viktig del av att tillgodose barns rätt till god utbildning i en trygg miljö.
PysslingOmbudet

Om du som förälder upplever att ditt barn inte har det bra på förskolan kan du vända dig till PysslingOmbudet (PyssO).
Det är viktigt för oss att tidigt fånga upp synpunkter och signaler om något inte står rätt till. PyssO är en lyssnande, rådgivande, handledande länk mellan föräldrarna och den enskilda förskolan. PyssO har likt alla medarbetare inom förskolan tystnadsplikt.

Kontakt:
PyssO, Ingela Lillieborg nås via telefon måndag – fredag mellan kl. 09.00 – 16.00, på telefonnummer: 08-794 42 02
eller via e-post: pysso@pysslingen.se

 

Senast uppdaterad: 2014-09-26