Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter

Studerar Du till förskollärare eller lärare och är intresserad att utföra Dina VFU-perioder hos oss så är Du varmt välkommen! Ta kontakt med den förskola Du är intresserad att praktisera inom och för ett samtal med förskolechefen. Skulle det vara så att antalet VFU-platser är tillsatta på den förskolan så gör vi allt vi kan för att erbjuda plats på annan förskola i Din närhet.

 

 

Senast uppdaterad: 2014-09-21